Welkom op de website van TNO onderzoek Gluco-Insight.

Bent u voor het eerst op deze website en heeft u interesse in het onderzoek? Lees dan eerst onderstaande informatie. De studie loopt gedurende 2020.

Heeft u zich al aangemeld of bent u zelfs al deelnemer? Log dan rechts op de pagina in met uw persoonlijke gegevens (voor het invullen van de vragenlijsten).

Doel van het onderzoek

De invloed van leefstijl op glucosewaarden

Met deze studie willen we dagelijkse schommelingen in de bloedglucose nauwkeurig in kaart brengen, in relatie tot slaap, beweging, stress, voeding, welzijn en gezondheidsstatus (gewicht, bloeddruk, bloedwaarden). Ook kijken we wat de effecten zijn van meer bewegen en gezonder eten op de bloedglucose.

Achtergrond
Mensen met type 2 diabetes verschillen sterk van elkaar. We weten dan ook dat mensen verschillend reageren op omgevingsfactoren zoals stress, slaap, voeding en beweging. Om glucosewaarden gezond te houden zal de ene persoon voordeel hebben bij meer slaap, terwijl iemand anders vooral minder lang moet zitten. Door leefstijlfactoren en de glucose tegelijk te meten kunnen we hier meer inzicht in krijgen en mogelijk zelfs advies geven. 

Wat houdt het onderzoek in?
Voor het onderzoek komt u 5 maal een dagdeel naar een kliniek. Bij uw eerste bezoek wordt een glucosesensor ingebracht in uw bovenarm, vlak onder de huid. Deze sensor wordt door middel van een klein sneetje in de bovenarm geplaatst en afgedekt met een pleister. De sensor meet continu de glucose en stuurt deze door naar uw smartphone. Bij de volgende 3 bezoeken, verdeeld over 6 maanden, drinkt u een zoet drankje waarna er 5 keer bloed wordt afgenomen. Dit bezoek duurt maximaal 4 uur. Aan het einde van de studie (6 maanden) komt u voor een laatste bezoek, waarbij de sensor verwijderd wordt.

Gedurende de 6 maanden dat u de sensor draagt wordt de invloed van leefstijl op de glucosewaardes onderzocht. In die 6 maanden vinden thuis 11 monitoringsperiodes, van telkens 4 dagen, plaats. Tijdens deze periodes vragen we u om gedurende 4 dagen:

  • Alles wat u eet en drinkt bij te houden in een applicatie op uw smartphone
  • Vier keer per dag vragen te beantwoorden over uw gemoedstoestand in de applicatie (max. 30 seconden per keer)
  • Een activiteitmeter om de pols te dragen (Fitbit horloge)
  • 2 maal per dag bloedglucose te meten d.m.v. een vingerprik

Bij 8 van de 11 monitoringsperiodes vragen we u ook nog gedurende 4 dagen een specifiek voedingspatroon te volgen (u krijgt hiervoor een avond-maaltijdbox), of meer te bewegen (u krijgt daarvoor een specifieke opdracht). Tijdens deze periodes wordt uw bloedglucose continu gemeten met een sensor.

Wat levert deelname u op?
Als u deelneemt krijgt u inzicht in uw dagelijkse glucosewaarden en -patronen. Ook krijgt u 16 (gratis) avondmaaltijden thuisgestuurd en krijgt u gedurende de studie de beschikking over een Fitbit horloge. Tot slot krijgt u voor deelname aan het onderzoek een financiële vergoeding van 200 euro (excl. reiskosten).

Wanneer kunt u meedoen?
U komt in aanmerking voor de studie als u type 2 diabetes heeft en geen bloedglucose-verlagende medicatie gebruikt, of alleen metformine. Het onderzoek vereist enige handigheid met apps op de smartphone.
De bezoeken aan de kliniek vinden plaats in Delft (en eventueel Naaldwijk).

Aanmelden voor het onderzoek?

1. Download hier dde volledige deelnemersinformatiebrief met uitgebreide informatie over de studie en lees deze rustig door.
2. Vraag de onderzoeker om uitleg als u nog vragen heeft (gluco-insight@tno.nl of +31 (0)63 049 14 27)
3. Indien u mee wil doen aan het onderzoek, kunt u het toestemmingsformulier printen en ondertekenen. Dat is pagina 17 van de deelnemersinformatiebrief
4. Het getekende toestemmingsformulier kunt u
  • a. per post verzenden naar TNO, t.a.v. Iris de Hoogh, Utrechtseweg 48, 3704 HE Zeist, of
  • b. inscannen (of maak een foto) en stuur deze via de mail naar gluco-insight@tno.nl
5. Na ontvangst van het getekende toestemmingsformulier neemt één van de onderzoekers contact met u op.
6. Een arts bepaalt op basis van een vragenlijst over uw achtergrond, leefstijl en medische geschiedenis of u daadwerkelijk mee kunt doen.

Klik op onderstaande knop om in te loggen

Contact
Heeft u vragen over dit onderzoek?
Neem contact op via gluco-insight@tno.nl
of bel direct met een onderzoeker op +31 (0)63 049 14 27.